Organisatie

Het SWV 23-01 VO ondersteunt in de Regio Almelo (gemeenten Almelo, Wierden, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen en Twenterand) ruim 13.000 leerlingen op 25 scholen voor voortgezet onderwijs (VO), praktijkonderwijs (PrO), leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en voortgezet 
speciaal onderwijs (VSO). Er zijn 10 schoolbesturen aangesloten bij het SWV.

Organisatie

Het SWV 23-01 VO ondersteunt in de Regio Almelo (gemeenten Almelo, Wierden, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen en Twenterand) ruim 13.000 leerlingen op 25 scholen voor voortgezet onderwijs (VO), praktijkonderwijs (PrO), leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en voortgezet 
speciaal onderwijs (VSO). Er zijn 10 schoolbesturen aangesloten bij het SWV.

Organisatie

Het SWV 23-01 VO ondersteunt in de Regio Almelo (gemeenten Almelo, Wierden, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen en Twenterand) ruim 13.000 leerlingen op 25 scholen voor voortgezet onderwijs (VO), praktijkonderwijs (PrO), leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en voortgezet 
speciaal onderwijs (VSO). Er zijn 10 schoolbesturen aangesloten bij het SWV.

Directie​

Directie​

De directeur van het SWV 23-01 VO is de heer H. (Han) Peters. De heer Peters is belast met de dagelijkse leiding en is tevens voorzitter van de Commissie van Toewijzing. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0546 – 752 201. Ook kunt u een mail sturen naar secretariaat@swv2301.nl.

Mevrouw A. (Annet) Vaanholt is manager voor het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening.
Haar nummer is 0546 – 834 200 of mailadres a.vaanholt@swv2301.nl.

Het secretariaat wordt verzorgd door mevrouw C. (Carla) te Riele. Zij is van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig.
Haar telefoonnummer is 0546 – 752 201 en haar mailadres is secretariaat@swv2301.nl.

Schoolbesturen​

De volgende schoolbesturen zijn vertegenwoordigd in het SWV 23-01 VO. De schoolbestuurders vormen samen het Algemeen Bestuur van het SWV.

 • Stichting Carmelcollege – B. Kokhuis (voorzitter)
 • Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Nijverdal/Rijssen – A. van ’t Veld (secretaris)
 • Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland – F. de Vries (penningmeester)
 • Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs voor Almelo e.o. – I. Sterenborg
 • Stichting Openbare Scholengemeenschap Erasmus – H. Weustenraad
 • Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs – G. Toonen
 • Stichting Waerdenborch – N. van Uitert
 • Stichting Zone.college – W. Huiskamp
 • Stichting Attendiz – P. Overakker
 • Stichting Aquila – O. Wiersma

Ambtelijk secretaris is mevrouw A. (Antoinette) Benneker, telefoon 06 – 2324 1367
of mailadres a.benneker@swv2301.nl

Schoolbesturen​

De volgende schoolbesturen zijn vertegenwoordigd in het SWV 23-01 VO. De schoolbestuurders vormen samen het Algemeen Bestuur van het SWV.

 • Stichting Carmelcollege – B. Kokhuis (voorzitter)
 • Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Nijverdal/Rijssen – A. van ’t Veld (secretaris)
 • Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland – F. de Vries (penningmeester)
 • Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs voor Almelo e.o. – I. Sterenborg
 • Stichting Openbare Scholengemeenschap Erasmus – H. Weustenraad
 • Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs – G. Toonen
 • Stichting Waerdenborch – N. van Uitert
 • Stichting Zone.college – W. Huiskamp
 • Stichting Attendiz – P. Overakker
 • Stichting Aquila – O. Wiersma

Ambtelijk secretaris is mevrouw A. (Antoinette) Benneker, telefoon 06 – 2324 1367
of mailadres a.benneker@swv2301.nl

Scholen

​Stichting voor Prot. Chr. Onderwijs in de regio Almelo
 • Het Noordik Noordikslaan HAVO/VWO/Gymnasium – Almelo
 • Het Noordik C. van Renneslaan VMBO – Almelo
 • Het Noordik HAVO/VWO/VMBO – Vroomshoop
 • Het Noordik VMBO – Vriezenveen
Stichting Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs voor Nijverdal/Rijssen e.o.
 • Reggesteyn Noetselerbergweg
  HAVO/Atheneum/Gymnasium – Nijverdal
 • Reggesteyn W. de Clercqstraat VMBO – Nijverdal
 • Reggesteyn PrO/VMBO/Atheneum/Gymnasium –
  Rijssen
Stichting Carmelcollege
 • Pius X College Aalderinkshoek MAVO/HAVO/Atheneum/ Gymnasium/TTO – Almelo
 • Pius X College Van Renneslaan VMBO/MAVO – Almelo
 • Pius X College MAVO/VMBO/HAVO/VWO/Gymnasium – Rijssen
 • Scholengemeenschap Canisius MAVO/HAVO/VWO – Almelo
 • Scholengemeenschap Canisius
  VMBO/MAVO/HAVO/VWO/TTO – Tubbergen
Stichting AOC Oost Nederland
 • AOC Oost Almelo VMBO/Groene Lyceum – Almelo
Stichting Openbare Scholengemeenschap Erasmus
 • Het Erasmus HAVO/VWO – Almelo
 • Het Erasmus VMBO – Almelo
 • Het Erasmus PrO – Almelo
Stichting Waerdenborch
 • De Waerdenborch
  MAVO/HAVO/VMBO/Atheneum/Gymnasium/LWOO – Holten
Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs
 • De Passie VMBO/HAVO/VWO – Wierden
Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
 • Elimschool VSO – Hellendoorn
 • De Veenlanden VSO – Almelo
Stichting Attendiz
 • Het Mozaiek VSO C. Franckstraat – Almelo
 • De Passage VSO – Almelo
 • MOTA – Almelo
Stichting ZML Twente/Oost-Gelderland
 • De Brug VSO – Almelo
Stichting Aquila
 • Boslust VSO Ommen

Scholen

​Stichting voor Prot. Chr. Onderwijs in de regio Almelo
 • Het Noordik Noordikslaan HAVO/VWO/Gymnasium – Almelo
 • Het Noordik C. van Renneslaan VMBO – Almelo
 • Het Noordik HAVO/VWO/VMBO – Vroomshoop
 • Het Noordik VMBO – Vriezenveen
Stichting Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs voor Nijverdal/Rijssen e.o.
 • Reggesteyn Noetselerbergweg
  HAVO/Atheneum/Gymnasium – Nijverdal
 • Reggesteyn W. de Clercqstraat VMBO – Nijverdal
 • Reggesteyn PrO/VMBO/Atheneum/Gymnasium –
  Rijssen
Stichting Carmelcollege
 • Pius X College Aalderinkshoek MAVO/HAVO/Atheneum/ Gymnasium/TTO – Almelo
 • Pius X College Van Renneslaan VMBO/MAVO – Almelo
 • Pius X College MAVO/VMBO/HAVO/VWO/Gymnasium – Rijssen
 • Scholengemeenschap Canisius MAVO/HAVO/VWO – Almelo
 • Scholengemeenschap Canisius
  VMBO/MAVO/HAVO/VWO/TTO – Tubbergen
Stichting AOC Oost Nederland
 • AOC Oost Almelo VMBO/Groene Lyceum – Almelo
Stichting Openbare Scholengemeenschap Erasmus
 • Het Erasmus HAVO/VWO – Almelo
 • Het Erasmus VMBO – Almelo
 • Het Erasmus PrO – Almelo
Stichting Waerdenborch
 • De Waerdenborch
  MAVO/HAVO/VMBO/Atheneum/Gymnasium/LWOO – Holten
Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs
 • De Passie VMBO/HAVO/VWO – Wierden
Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
 • Elimschool VSO – Hellendoorn
 • De Veenlanden VSO – Almelo
Stichting Attendiz
 • Het Mozaiek VSO C. Franckstraat – Almelo
 • De Passage VSO – Almelo
 • MOTA – Almelo
Stichting ZML Twente/Oost-Gelderland
 • De Brug VSO – Almelo
Stichting Aquila
 • Boslust VSO Ommen

OPR

De Ondersteuningsplanraad (OPR)
vertegenwoordigt de belangen van het personeel en de ouders/leerlingen van alle scholen die deel uitmaken van het SWV 23-01 VO. De leden van de OPR zijn afgevaardigd door de Medezeggenschapsraden van de scholen.

De taak van de OPR is om met het bestuur van het SWV overleg te voeren over alle beleidskeuzes die in het Ondersteuningsplan worden vastgelegd. Hierbij heeft de OPR een sterke positie, want het bestuur moet over de inhoud van het plan en elke wijziging daarvan, steeds voorafgaand de instemming van de raad verkrijgen. Dit instemmingsrecht van de OPR is vastgelegd in art. 14a WMS.

De OPR van SWV 23-01 VO bestaat uit de volgende leden:
M.MULDER personeel – Stichting Openbare Scholengemeenschap Erasmus
L. BELDMAN – personeel – Stichting Waerdenborch
E. HUISMAN – personeel – Stichting Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs Nijverdal/Rijssen
W. HENNING – personeel – Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
M. SMITH – personeel – Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs
M. SCHUTTE – ouder – Stichting Carmelcollege
P. HUCKRIEDE – ouder – Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland (AOC)
P. BURGEMEESTER – ouder – Stichting voor Prot. Chr. Onderwijs Almelo e.o.
P. LÖWIK – ouder – Stichting Attendiz

Voor vragen aan de OPR kunt u mailen naar mevrouw A. (Antoinette) Benneker,
a.benneker@swv2301.nl.

OPR

De Ondersteuningsplanraad (OPR)
vertegenwoordigt de belangen van het personeel en de ouders/leerlingen van alle scholen die deel uitmaken van het SWV 23-01 VO. De leden van de OPR zijn afgevaardigd door de Medezeggenschapsraden van de scholen.

De taak van de OPR is om met het bestuur van het SWV overleg te voeren over alle beleidskeuzes die in het Ondersteuningsplan worden vastgelegd. Hierbij heeft de OPR een sterke positie, want het bestuur moet over de inhoud van het plan en elke wijziging daarvan, steeds voorafgaand de instemming van de raad verkrijgen. Dit instemmingsrecht van de OPR is vastgelegd in art. 14a WMS.

De OPR van SWV 23-01 VO bestaat uit de volgende leden:
M.MULDER personeel
Stichting Openbare Scholengemeenschap Erasmus
L. BELDMAN – personeel 
Stichting Waerdenborch
E. HUISMAN – personeel
Stichting Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs Nijverdal/Rijssen
W. HENNING – personeel 
Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
M. SMITH – personeel  
Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs
M. SCHUTTE – ouder 
Stichting Carmelcollege
P. HUCKRIEDE – ouder 
Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland (AOC)
P. BURGEMEESTER – ouder 
Stichting voor Prot. Chr. Onderwijs Almelo e.o.
P. LÖWIK – ouder
Stichting Attendiz

Voor vragen aan de OPR kunt u mailen naar mevrouw A. (Antoinette) Benneker,
a.benneker@swv2301.nl.

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan

In het Ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit Ondersteuningsplan wordt ten minste één keer per vier jaar opgesteld.

Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen. Ook staat er in het Ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden.

Voordat het plan kan worden vastgesteld, voert het samenwerkingsverband op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de betrokken gemeente(n). Dit is bedoeld om de ondersteuning die de scholen bieden, af te stemmen met de jeugdhulp via de gemeenten. Daarnaast worden afspraken gemaakt over leerplicht, leerlingenvervoer en huisvesting. Ook moet de Ondersteuningsplanraad (OPR) instemmen met het ondersteuningsplan. De OPR is een speciale medezeggenschapsraad op het niveau van het samenwerkingsverband. De leden van deze raad bestaat uit een evenredig deel ouders en personeelsleden.

Download hier het Ondersteuningsplan 2019-2023.

In het Ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit Ondersteuningsplan wordt ten minste één keer per vier jaar opgesteld.

Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen. Ook staat er in het Ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden.

Voordat het plan kan worden vastgesteld, voert het samenwerkingsverband op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de betrokken gemeente(n). Dit is bedoeld om de ondersteuning die de scholen bieden, af te stemmen met de jeugdhulp via de gemeenten. Daarnaast worden afspraken gemaakt over leerplicht, leerlingenvervoer en huisvesting. Ook moet de Ondersteuningsplanraad (OPR) instemmen met het ondersteuningsplan. De OPR is een speciale medezeggenschapsraad op het niveau van het samenwerkingsverband. De leden van deze raad bestaat uit een evenredig deel ouders en personeelsleden.

Download hier het Ondersteuningsplan 2019-2023.