Het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening (O en D) is in de ondersteuningstructuur van het SWV 23-01 VO de aanvulling op de basis- en extra ondersteuning die door de V(S)O-scholen wordt geleverd. Daar waar de school niet toereikend genoeg is om de gevraagde ondersteuning aan de jongeren te kunnen bieden, kan er een beroep worden gedaan op het Centrum voor O en D. 

Het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening (O en D) is in de ondersteuningstructuur van het SWV 23-01 VO de aanvulling op de basis- en extra ondersteuning die door de V(S)O-scholen wordt geleverd. Daar waar de school niet toereikend genoeg is om de gevraagde ondersteuning aan de jongeren te kunnen bieden, kan er een beroep worden gedaan op het Centrum voor O en D. 

Het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening (O en D) is in de ondersteuningstructuur van het SWV 23-01 VO de aanvulling op de basis- en extra ondersteuning die door de V(S)O-scholen wordt geleverd. Daar waar de school niet toereikend genoeg is om de gevraagde ondersteuning aan de jongeren te kunnen bieden, kan er een beroep worden gedaan op het Centrum voor O en D. 

De volgende onderdelen vormen het Centrum voor 
Onderwijs en Dienstverlening:

De volgende onderdelen vormen het Centrum voor 
Onderwijs en Dienstverlening: